1398/07/17 12:14
برگزاري هفتمين جلسه ستاد انتخابات استان
هفتمین جلسه ستاد انتخابات استان مركزي در روز چهارشنبه مورخ 98/07/17 به ریاست اکرمی معاون سياسي ، امنیتی و اجتماعی و رئيس ستاد انتخابات استان و با حضورحجت الاسلام مبارك آبادي رئيس دفتر نظارت و بازرسي انتخابات استان و صالحی مدیرکل سیاسی ،انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر ستاد انتخابات استان و سایر اعضا برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved